Bestuur en structuur

MKB Regio Oosterhout heeft een verenigingsstructuur met jaarlijks een algemene ledenvergadering. We zijn een lokale partner van MKB Nederland. Dit betekent dat MKB Regio Oosterhout makkelijk toegang heeft tot dit specialistische orgaan voor ondernemers: www.mkb.nl/leden 

Naast het bestuur zijn er binnen MKB Regio Oosterhout diverse projectgroepen en commissies actief. Een aantal permanent, andere tijdelijk in verband met bijvoorbeeld een activiteit. Tijdens vergaderingen en bijeenkomsten maak je kennis met deze commissies. Deelnemen betekent een perfecte mogelijkheid om collega-ondernemers binnen MKB Regio Oosterhout beter te leren kennen.

De dagelijkse gang van zaken van MKB Regio Oosterhout wordt momenteel verzorgd door een zeskoppig bestuur. Zij stellen zich voor:

Radha Mohabir

Bestuurslid - Voorzitter

Conny Michielsen Broeders 3

Conny Michielsen-Broeders

Bestuurslid - Secretaris

Pim Verwijmeren

Bestuurslid - Penningmeester

Jasper de Roo

Bestuurslid - Belangenbehartiging

Maarten de Bruin

Bestuurslid - Communicatie

Gwen van Alphen

Gwen van Alphen

Bestuurslid